____________________________________________________________________________________________________________________________


Pre- kurser til kommende skolehunde og hunde som arbejder med mennesker -såvel børn som ældre

Foto af Peter Højris Andersen

Målgruppe:

  • Unge hunde, hvis ejer har intentioner om at søge ind på Skolehundens uddannelse som skolehunde ekvipage. Ejeren skal have en pædagogisk/psykologisk grunduddannelse som for eksempel lærer, pædagog eller psykolog, hvis de ønsker at gå videre med uddannelsen.
  • Ejere som arbejder med deres hunde i frivillige organisationer og ønsker en dybere indsigt og viden om hundens behov og egenskaber, således arbejdet kan varetages på bedste vis for alle parter.
  • Og de som må være nysgerrige på, om de skal gå videre med deres tanker om at arbejde med hunden som hjælpemiddel for mennesker med særlige behov


Målet med pre-kursus:

At forberede den unge hund til uddannelsen som professionel skolehund i samarbejde med ejeren, der er fagperson.

Kurset gennemgås med det formål, at ejeren søger ind på skolehunde uddannelsen, når hunden er gammel nok.


OBS:

  • Et gennemgået pre-kursus giver ikke automatisk adgang til uddannelsen. Hunden skal igennem de samme optagelsesvurderinger som hunde, der ikke har gennemgået pre-kursus.
  • Kurset fortæller ikke noget om hundens egnethed og er ikke adgangsgivende til, at hunden bruges eller tages med på arbejde.


At klæde hund og ejer på til at varetage et frivilligt arbejde med hunden som hjælper til mennesker, der kan profitere af det.Hundens alder:

Både hvalpe, unghunde og voksne hunde kan deltage. Nedre aldersgrænse er 12 uger eller min. 3 uger efter ejeren har overtaget hunden.


Sted:

Skive, Midtjylland (på Resen Skole)

Tølløse, Sjælland (på Kildedamsskolen)


COVID 19 og skolehunden.dk:

På grund af den aktuelle covid-19 pandemi har vi desværre set os nødsaget til at udskyde alle kurser og uddannelser i vores regi.

Det er vores vurdering, at de mange retningslinjer til hindring af smittespredning pt vanskeliggør arbejdet i de pædagogiske rammer i en sådan grad, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde uddannelse på nuværende tidspunkt. 

Vi beklager meget og glæder os til, at vi atter kan åbne for kurser og uddannelser.


Datoer:

Kursus i Jylland, Skive:Kursus på Sjælland, Tølløse:Kursusopbygning:

Tre dages kursus fra kl. 10 – 15 indeholdende følgende teoretiske og praktiske elementer:

- Den pædagogiske ramme for det videre arbejde med hunden som pædagogisk, terapeutisk relationelt redskab

- Samarbejde mellem hund og ejer

- Socialisering og miljøtræning

- Håndtering af hundens stressmekanismer

- Læsning af hundens kropssprog – og reaktionen herpå

- Krisehåndtering, hvor hunden er indblandetAntal deltagere:

Max 8 ejere og hunde.


Pris:

Kr. 3.495,- + moms for 15 timers undervisning (incl. to undervisere første dag)

Betalingen er økonomisk bindende.


skolehunden.dk                                 Irene Jarnved                                  Rikke Kilschow Espersen                                  Kontakt os på: info@skolehunden.dk


               


Copyright © All Rights Reserved

____________________________________________________________________________________________________________________________