____________________________________________________________________________________________________________________________

Danmarks eneste professionelle uddannelse til skolehund


Uddannelsen henvender sig til fagfolk med egen hund, der arbejder professionelt i et pædagogisk miljø med børn, unge og voksne med særlige behov, dette forstået i den bredeste forstand og retter sig således ikke kun til skoler, men også andre pædagogiske og terapeutiske miljøer.


Foto af Alf Ove Hansen/Argus Media

Begrebet ”Skolehundeekvipage” dækker over hundeføreren og hunden

Hundeføreren har: En pædagogisk/psykologisk grunduddannelse og arbejder professionelt med børn, unge eller voksne.

Hunden er: Hundeførerens private hund, der har vist sig egnet til arbejdet i det pædagogiske miljø.

Ekvipagen skal være i besiddelse af et solidt samarbejde, og føreren skal evne at aflæse hunden præcist og handle hensigtsmæssigt herpå.


Ekvipagen kan i deres arbejde  bidrage til barnets udvikling både personligt, socialt og fagligt. Dette sker i relationen mellem fagpersonen og barnet, når hundens egenskaber bringes i spil i et læringsmiljø med en målrettet professionel pædagogik.


Når hundene bliver bragt i spil med en bevidst pædagogisk strategi sammen med eleverne, giver det mulighed for en læring, der rækker ud over den konkrete situation.

Den læring der sker sammen med hunden skal fanges og italesættes af lærerne/pædagogerne, således den kan burges og overføres til andre situationer og relationer.


Hundens anvendelses muligheder er mange, og afhænger af den eneklte hunds kompetencer og konteksten.

Dette afdækkes gennem uddannelsen, som munder ud i en evaluering og vores anbefalinger i forhold til hundens arbejdsområder.


Læs om uddannelsen her


skolehunden.dk                                 Irene Jarnved                                  Rikke Kilschow Espersen                                  Kontakt os på: info@skolehunden.dk


               


Copyright © All Rights Reserved

____________________________________________________________________________________________________________________________