____________________________________________________________________________________________________________________________


UUddannelse af hund nr. 2 til professionel skolehund

Dato

Aktivitet

14. maj 2019

Egnethedsvurdering af ekvipagen, Tølløse 

23. september 2019

1. uddannelsesdag, Horsens Byskole afd. Fussingsvej

17. januar 2020

2. uddannelsesdag, Horsens Byskole, afd. Fussingsvej

Evaluering af ekvipagens egnethed og vores anbefaling af arbejdsområde

Uddannelsens omfang

  • Egnethedsvurdering i fremmed miljø
  • 2 undervisningsdage


Krav til optagelse på uddannelsen:

- Du er allerede uddannet skolehundeekvipage hos skolehunden.dk

- Den hund du søger uddannet er fyldt 2 år.

- En dyrlæge har undersøgt hunden grundigt, fundet den sundhedsmæssigt egnet og udfyldt en sundhedserklæring.

- Hunden vurderes egnet til at starte på uddannelsen af skolehunden.dk


Sted

Egnethedsvurdering finder sted på Kildedamsskolen i Tølløse og selve uddannelsen finder sted på Horsens Byskole.


Undervisningens tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt over 2 undervisningsdage. Det forudsættes, at du imellem undervisningsdagene arbejder hjemme i dit pædagogiske miljø med givne praksisopgaver og fokuspunkter. 

Da hundeføreren allerede er uddannet er det i højere grad hunden og samarbejdet mellem hund og fører som er i fokus. Uddannelsen afsluttes med en endelig evaluering af ekvipagens egnethed og vores anbefaling af arbejdsområde.

Når vi ikke træner med hunden, skal den opholde sig i bilen.

Du skal være indstillet på at optage en del video i dit og hundens daglige miljø på skolen.


Undervisningsformer

Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning med hund, refleksionsgrupper, feedback og feedforward af praksiserfaringer, videocases og opgaver.

Uddannelsen vil fokusere på praksis og det forudsættes derfor, at du imellem undervisningsdagene træner hunden og arbejder med aftalte opgaver og fokuspunkter. Der kan således gives sparring på konkrete problemstillinger.


Undervisere 

  • Irene Jarnved har gennem 26 år arbejdet professionelt med hundetræning og hjælp til problemadfærd. Her udover har hun igennem de sidste 19 år uddannet adfærdsbehandlere og instruktører, er foredragsholder, arbejder for Dansk Kennel Klub og er forfatter til flere bøger og adskillelige artikler om adfærd.
  • Rikke Espersen er lærer indenfor specialområdet. Hun arbejder med børn med diagnoser indenfor bl.a. ADHD, Aspergers syndrom, Tourette syndrom, tidlige følelsesmæssige skader og adfærdsforstyrrelser.

April 2013 blev hendes hund Thomas, som den første i Danmark, ansat som pædagogisk og terapeutisk støtte på skolen, hvor han hver dag gjorde en stor forskel for børnene og deres familier. Thomas blev i november 2017 pensioneret og Rikkes hund, Alvilda er nu under oplæring til at overtage arbejdet. 


Pris

Kr 6975,-  excl. moms incl. egnethedsvurdering.

Datoer for egnethedsvurdering og uddannelse

skolehunden.dk                                 Irene Jarnved                                  Rikke Kilschow Espersen                                  Kontakt os på: info@skolehunden.dk


               


Copyright © All Rights Reserved

____________________________________________________________________________________________________________________________