Uddannelse til professionel skolehundeekvipage


Foto af Majbritt Mølgaard Andersen

Uddannelsen henvender sig til fagfolk med egen hund, der arbejder professionelt i et pædagogisk miljø med børn og unge med særlige behov.


Begrebet ”Skolehundeekvipage” dækker over hundeføreren og hunden

Hundeføreren har: En pædagogisk/psykologisk grunduddannelse og arbejder professionelt med børn med særlige behov.

Hunden er: Hundeførerens private hund, der er minimum 24 måneder gammel ved egnethedsvurdering.

Ekvipagen skal være i besiddelse af et solidt samarbejde, og føreren skal evne at aflæse hunden præcist og handle hensigtsmæssigt herpå.

Ekvipagen kan bidrage til barnets udvikling både personligt, socialt og fagligt. Dette sker i relationen mellem fagpersonen og barnet, når hundens egenskaber bringes i spil i et læringsmiljø med en målrettet professionel pædagogik.


Vurdering i forhold til hundens egnethed

Første skridt på vejen til at blive uddannet skolehundeekvipage er, at din hund bliver vurderet fysisk egnet. For alle parters skyld skal vi sikre os, at din hund er helt frisk og rask, så den er i besiddelse af både det fysiske og mentale overskud, der kræves for at være med dig på arbejde en hel dag. Måske er der glatte gulve, hvor hunden risikerer at skride og måske kommer et barn til at læne sig over din hund.

Og i blandt andet disse situationer er det af største vigtighed, at din hund er fysisk velfungerende, så dens tolerancetærskel er så høj som muligt. 

Du starter derfor egnethedsforløbet med at opsøge en af de dyrlæger, som skolehunden.dk samarbejder med.

Når din hund er vurderet fysisk egnet, vil du få en tid til at komme til en mental egnethedsvurdering. For med samme argumenter som i forhold til den fysiske sundhed, er det af største vigtighed, at din hunds personlighed og temperament vil egne sig til at være arbejde med børn med særlige behov.

Ud over vurderingen af hundens personlighed, vurderer vi også samarbejdet imellem dig og din hund og din forståelse for din hunds adfærd. Jeres forståelse for hinanden og gensidige lyst til at samarbejde betyder meget for udfaldet af de arbejdsopgaver, I vil udføre i jeres praktiske arbejde.

Egnethedsvurderingen afholdes på Resen Skole eller Kildedams Skole.

OBS: Hvis du er interesseret i at starte vurderingsforløbet, skal du henvende dig til info@skolehunden.dk, hvor du vil få oplyst hvilke dyrlæger, du har mulighed for at bestille tid hos.

 

Uddannelsens tre elementer er

Uddannelsen er bygget op omkring teori, metodik og praktisk træning med hunden.

 • Den teoretiske del indeholder:
 • Det pædagogiske fundament for at arbejde med børn med særlige behov
 • Anerkendende og nysgerrigt fokus på børns ressourcer og potentialer
 • Intervention gennem relationen
 • Den narrative tilgang, at skabe alternative fortællinger om barnet
 • Det grundlæggende forhold og samarbejde imellem hund og hundefører
 • Hundens forståelse og refleksioner i en menneskeverden
 • Hundens ”talesprog” via visuelle signaler med mimik og krop
 • Beskyttelse af hunden i situationer, hvor den er i risiko for at blive mentalt overbelastet
 • Metodikken omkring at bruge hunden i det relationelle arbejde med barnet, således der skabes udvikling og læring, der kan anvendes i andre relationer og situationer.
 • Den praktiske træningsdel med hunden kommer til at foregår i det pædagogiske miljø på Resen Skole eller på Kildedams skolen.

Omdrejningspunktet er den gode praksis, der gør en forskel. Således har vi fokus på det praksisnære, hvordan hunden kan bringes i spil, så der sker læring.


Hvis du er interesseret i uddannelsen, er der visse grundige overvejelser, du skal gøre dig

 • Har du en egnet hund, hvor det også for den vil være en gevinst at arbejde sammen med dig?
 • Er du klar til at dele din hund med mange andre?
 • Det arbejde, vi beder hunden om at udføre for os, slider på hunden. Så de hunde, vi leder efter er sunde, robuste, rolige, opmærksomme og samarbejdende.
 • Din hund skal yde et stykke arbejde hver dag. For at den kan det, stiller det krav til hele familien og jeres hverdag. Det bliver således en fællesopgave og en livsstil, hvor I alle må have en øget fokus på hundens trivsel, hvordan I giver den optimale betingelser for både ro, motion og korrekt stimuli.
 • Har du et solidt samarbejde med din hund? Er I gode til at aflæse hinanden?
 • Er du villig til at yde et ekstra stykke arbejde i forhold til hundens hygiejne og sundhed? Hunden skal altid være ren, lækker, trimmet, vaccineret og i topform fysisk og mental, når den er på arbejde.


Sted

Uddannelsen udbydes to steder; på Resen Skole, Skive og på Kildedamsskole, Tølløse.

Da en del af uddannelsens indhold er praktisk træning med hunden ind i det pædagogiske miljø, vil uddannelsen have sin base på Resen Skole, Jylland eller Kildedamsskole, Sjælland således der bliver adgang til at træne omkring og med børn i virkelighedsnære kontekster.


Undervisningens tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt over 10 undervisningsdage med en undervisningsdag pr. måned (se datoerne nederst). Det forudsættes, at du imellem undervisningsdagene arbejder hjemme i dit pædagogiske miljø med givne praksisopgaver og fokuspunkter.

For dig, der er godkendt i egnethedsvurderingen (se datoerne nederst) starter uddannelsen i august/september 2021. Uddannelsen afsluttes med en endelig evaluering af ekvipagens egnethed og vores anbefaling af arbejdsområde.

Når vi ikke træner med hunden, skal den opholde sig i bilen.


Undervisningsformer

Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning med, refleksionsgrupper, feedback og feedforward af praksiserfaringer, videocases og opgaver.

Uddannelsen vil fokusere på praksis og det forudsættes derfor, at du imellem undervisningsdagene træner hunden og arbejder med aftalte opgaver og fokuspunkter. Der kan således gives sparring på konkrete problemstillinger.


Undervisere 

 • Irene Jarnved har gennem 26 år arbejdet professionelt med hundetræning og hjælp til problemadfærd. Her udover har hun igennem de sidste 19 år uddannet adfærdsbehandlere og instruktører, er foredragsholder, arbejder for Dansk Kennel Klub og er forfatter til flere bøger og adskillelige artikler om adfærd.
 • Rikke Espersen er lærer indenfor specialområdet. Hun arbejder med børn med diagnoser indenfor bl.a. ADHD, Aspergers syndrom, Tourette syndrom, tidlige følelsesmæssige skader og adfærdsforstyrrelser.

April 2013 blev hendes hund Thomas, som den første i Danmark, ansat som pædagogisk og terapeutisk støtte på skolen, hvor han hver dag gjorde en stor forskel for børnene og deres familier. Thomas blev i november 2017 pensioneret og Rikkes hund, Alvilda har nu overtaget arbejdet. 


Litteratur

Anders Hallgren: Alfasyndromet (kan købes på Tro-fast.dk)

Barbara Handelman: Hundens språk og atferd (kan købes på canis.no)

Irene Jarnved: Fra hvalp til hund (kan købes ved Irene på uddannelsen eller på hendes hjemmeside irenejarnved.dk)


Der vil løbende igennem uddannelsen være behov for, at du videofilmer din hund. Derfor er det nødvendigt, at du har et videokamera til rådighed i din hverdag. Alternativt vil mange mobil tlf. kunne anvendes. Det forudsættes, at du kan redigere dine videoklip.


Antal deltagere pr. hold

Max. 10, hvilket sikre individuel undervisning. 


Pris på sundhedsvurdering

Cirka kr. 600, der afregnes direkte med den af de dyrlæger, skolehunden.dk henviser til, og som du vælger at bestille tid hos.

Hvis din hund ikke findes fysisk egnet af dyrlægen, kan du desværre ikke fortsætte vurderingsforløbet.

Hvis din hund udviser reel angst og/eller markere eller bider ud efter dyrlægen under undersøgelsen, vil dyrlægen have kompetence til at vurdere den som ikke egnet til at være skolehund. 

Udgiften til dyrlægen er din eller skolens udgift uanset om hunden bliver vurderet egnet eller ikke. 

OBS: Kontakt skolehunden.dk INDEN du går til dyrlæge, så vi kan registrere dig som værende startet på vurderingsforløbet.


Pris på egnethedsvurdering

Når din hund er vurderet egnet hos dyrlægen, vil næste skridt være, at du bliver tilmeldt en mental egnethedsvurdering til kr. 1.100 + moms. Vurderingen bliver varetaget af Irene Jarnved og Rikke Espersen, og foregår på Resen Skole, Skive eller Kildedamsskolen, Tølløse.

I de 45 minutter vurderingen varer, vil din hunds personlighed og temperament blive vurderet igennem forskellige, opsatte situationer, som både finder sted med og uden børn. 

Ud over vurderingen af hundens personlighed, vurderer vi også samarbejdet imellem dig og din hund og din forståelse for din hunds adfærd.

Udgiften til egnethedsvurderingen er din eller skolens udgift uanset om hunden bliver vurderet egnet eller ikke. 

OBS: Hvis din hunds temperament eller du og din hunds samarbejde ikke findes egnet til brug i skolehunderegi, vil vurderingens resultat være ikke egnet og du har ikke mulighed for at søge ind på uddannelsen.


Pris på uddannelsen

Prisen på den nye, reviderede og udvidede uddannelse er 19.500 kr + moms. Den nye udgave af uddannelsen inkluderer 70 timers undervisning. Undervisningen varetages altid af enten to eller tre undervisere afhængig af dagens emner.

Beløbet indbetales efter godkendt egnethedsvurdering og ved optagelse på uddannelsen. 

OBS: Hvis skolehunden.dk igennem uddannelsesforløbet revurderer hundens og/eller ejerens egnethed, forbeholder vi os retten til at stoppe uddannelsesforløbet for ekvipagen. I såfald bliver pengene for den tilbageværende del af uddannelsen tilbagebetalt.

Der tilbagebetales ikke i det tilfælde, at du selv vælger at stoppe uddannelsesforløbet.

Skulle der mod al forventning ske hunden skade eller tilstøde sygdom af en sådan grad, at vi vurdere, at hunden ikke kan færdig uddannes, tilbagebetales uddannelsesgebyret ikke.


Tilmeldingsprocedure

For at sikre os, at ingen forgæves får unødig udgift til dyrlægevurderingen anvender vi ”først til mølle”-princippet. Derfor registrerer og henviser vi i første omgang, de første 20 henvendelser videre til de samarbejdende dyrlæge. Herefter sætter vi de efterfølgende henvendelser på ”stand by” indtil egnethedsvurderingerne har fundet sted i maj/juni måned 2019.

Hvis det viser sig, at der stadig er ledige pladser på holdet, vil dem, der ønsker at være på venteliste, blive kontaktet med formålet at starte op på egnethedsforløbet. Vi vil også her kontakte de interesserede efter ”første til mølle” –princippet.   

OBS: Hvis du er interesseret i at starte vurderingsforløbet, skal du henvende dig til info@skolehunden.dk, hvor du vil få oplyst hvilke dyrlæger, du har mulighed for at bestille tid hos.


Udvælgelsesprocedure 

Vi har 10 pladser på henholdvis holdet i Jylland og på Sjælland med start i august/september 2021. Og vi udbyder 20 pladser til egnethedsvurderingen begge steder.

Udvælgelsen af alle ekvipager foregår efter den sidste egnethedsvurderingsdag, og vi vil senest have svar klar til alle deltagerne midt i juni måned 2021.

OBS: Hvis vi har flere end 10 egnede deltagere efter de to vurderingsdage, forbeholder vi os retten til at udvælge 10 ekvipager. Dem, vi af pladsmæssige årsager ikke kan tilbyde en plads på et af holdene, få fortrinsret til at deltage på egnethedsvurderingen til holdene, der har opstart i august 2022.

COVID 19 og skolehunden.dk:

På grund af den aktuelle covid-19 pandemi har vi desværre set os nødsaget til at udskyde alle kurser og uddannelser i vores regi.

Det er vores vurdering, at de mange retningslinjer til hindring af smittespredning pt vanskeliggør arbejdet i de pædagogiske rammer i en sådan grad, at det ikke er hensigtsmæssigt at påbegynde uddannelse på nuværende tidspunkt. 

Vi beklager meget og glæder os til, at vi atter kan åbne for kurser og uddannelser.


Egnethedsvurderings datoer

Måned

Aktivitet


Egnethedsvurdering af ekvipagen, Skive


Egnethedsvurdering af ekvipagen, TølløseDatoer for undervisning på Resen Skole, Skive og Kildedamsskolen, Tølløse. 

Dato

Resen Skole, Skive


1. undervisningsdag


2. undervisningsdag


3. undervisningsdag


4. undervisningsdag


5. undervisningsdag


6. undervisningsdag


7. undervisningsdag


8. undervisningsdag.


9. undervisningsdag.


10. undervisningsdag.

Evaluering af ekvipagens egnethed og vores anbefaling af arbejdsområdeDato

Kildedamsskolen, Tølløse


1. undervisningsdag


2. undervisningsdag


3. undervisningsdag


4. undervisningsdag


5. undervisningsdag


6. undervisningsdag


7. undervisningsdag


8. undervisningsdag


9. undervisningsdag


10. undervisningsdag

Evaluering af ekvipagens egnethed og vores anbefalinger til arbejdsområde

Foto: Simon Jeppezen